Havørn

 

Havørna er en spennende fugl å fotografere,vanskelig å komme nær så må ha god tele for å få bilder som regel.

Havørn er en fugleart i haukefamilien. Den er Norges største rovfugl, og den av våre fugler som har størst vingespenn.Hunnfuglen er størst, med et vingespenn på opptil 2,65 m, og største kjente vekt er 6850 gram.

Ungfuglen er delvis hvitspettet i en ellers mørkebrun drakt med jevnt mørkebrun hale og kalles i Nord-Norge gleksa. Havørnen får fullvoksen drakt etter 4–5 år og er da nokså ensfarget mørkebrun bortsett fra halen, som er blitt rent hvit, og ungfuglens svarte nebb er blitt gult. 

Havørna og kongeørna er fredet og har hatt den statusen siden 1968 .

Havørner bygger reir i et tre eller på en fjellhylle, sjeldnere på en lav knaus. De bruker ofte samme reir år etter år. Det består av kvister, grønne plantedeler og tang. De 1–3 (oftest 2) hvite eggene ruges hovedsakelig av hunnen i 38 dager. Ungene forlater reiret etter 10–11 uker. 

 

Løfteevnen til havørna er sterkt ovedrevet,i følge store Norske leksikon er løftevnen ikke mer enn på 2,5 kg.å da har havørna vanskelig med å lette.

Kamerautstyret som blir brukt her er et Canon 77D med ei sigma 150-500 teleobjektiv.

Alle bilder er tatt i Tysvær.

Bilder er copyright : Kjell Bua

Ønsker du å kjøpe bilder til eget bruk kan du ta kontakt for avtale.