Priser 2019

Å være frilansfotograf har og sine utgifter å å for å kunne dekke opp faktiske utgifter er mine priser satt på forhånd. Kilometergodjørelse er 3,50 kr.pr.km.

Mine bilder blir delt inn i kategorier som blir som følgende

RØDT BILDE   Alvorlig ulykke / brann

BLÅTT BILDE Vanlig dagsaktuelle tema uten nødetater.

Utover dette har jeg et stort bildearkiv som en og kan benytte seg av å kjøpe inn bilder fra.

For faste oppdrag be om pristilbud

 

24 t VAKT TELEFON : 40454436

Foto av nyhetsbilde for EN gangs bruk ( RØDT BILDE ) 1900 kr
Foto av nyhetsbilde for EN gangs bruk ( Blått bilde) 1400 kr
Video for EN gangs bruk 2000 kr.